Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 06 czerwca 2023

Aktualności

Bal uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego, który odbył się w jednej z bełchatowskich restauracji w pierwszą sobotę nowego roku,  zainaugurował „studniówkowy sezon”. Bawiło się na nim ponad pół tysiąca osób, w tym uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i osób towarzyszących.
10-01-2012

Eleni w Kaszewicach

Eleni – popularna polska piosenkarka greckiego pochodzenia gościła w parafii pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach (gmina Kluki). Koncert kolęd i pastorałek w jej wykonaniu uświetnił obchody dwóch szczególnych jubileuszy: 400-lecia świątyni i 150-lecia parafii.
Starosta Bełchatowski otrzymał pismo od Jolanty Chełmińskiej, Wojewody Łódzkiego, dotyczące złożonej przez mieszkańców powiatu petycji przeciwko decyzji Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie postępowania konkursowego na zawarcie umów o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego.
Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, działający w 35 państwach, wspierany merytorycznie i finansowo przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej.  W dniu 13 grudnia 2011 r. Powiat Bełchatowski podpisał z Fundacją FERSO z siedzibą w Łodzi porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk w Bełchatowie.
03-01-2012

Tylko 1 procent

Chcesz pomóc swojemu miastu, swojej okolicy? Jeżeli tak, możesz zrobić to pośrednio, poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego oddając im 1% ze swojego podatku dochodowego. Rada Powiatu w Bełchatowie na ostatniej w starym roku sesji podjęła uchwałę o przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu akcji promującej oddawanie 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu naszego powiatu.
Wystartowała III edycja Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Powiatu Bełchatowskiego 2011 roku, którego organizatorem jest serwis BELsport.pl. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawują Starosta Bełchatowski - Szczepan Chrzęst oraz Prezes GKS Bełchatów SSA - Marcin Szymczyk. Wybór najlepszego z najlepszych potrwa do 31 stycznia br.
Na ostatniej w roku 2011 Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów gratulacyjnych studentom, którym Rada Powiatu przyznała stypendia motywacyjne w uznaniu za wyniki w nauce.
  W imieniu samorządu Powiatu Bełchatowskiego życzymy Państwu spokoju ducha, spełnienia najskrytszych marzeń oraz samych sukcesów w Nowym Roku 2012!    Przewodniczący Rady Powiatu                          Starosta Bełchatowski Edward Olszewski                                             Szczepan Chrzęst
Jednym ze znaczących aspektów ochrony środowiska jest właściwa gospodarka wodno-ściekowa. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego przeznaczył na zadania z tym związane łącznie 300 tys. złotych. Wśród nich znalazło się kilka przedsięwzięć w poszczególnych gminach.
XIV Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie została zwołana na dzień 14 grudnia br. (środa).  Wśród tematów znajduje się m.in. budżet Powiatu na rok 2012.