Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Asystent dla osoby z niepełnosprawnością - kolejna edycja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie planuje przystąpić do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.
z25475170AMP,Osoby-z-niepelnosprawnosciami
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie:
 -  czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
-  prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
 - przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
 - podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem;

Uczestnikami Programu mogą być:
1) osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
2) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez powiat w ramach Programu tj. do dnia 15.09.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66, pod nr telefonu: 44 715 22 63, kom. 690 141 700,  w terminie do 07.09.2023 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu.

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

← powrót