Piątek 21 stycznia 2022

Bezpłatna pomoc prawnika w powiecie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
W roku 2019 kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców, którą na terenie powiatu organizuje starosta. Radcy dyżurują w czterech punktach. Czterogodzinne dyżury odbywają się w dni powszednie. Mieszkańcy mogą telefonicznie umawiać się z nimi na termin osobistego spotkania. Poszerzył się również krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy.
glowne
Tegoroczna dotacja dla naszego powiatu na zorganizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 330 tys. zł. Sumę tę stanowią przede wszystkim wynagrodzenia prawników, którzy są do dyspozycji mieszkańców przez 4 godziny dziennie w dni powszednie w Bełchatowie, Zelowie i Szczercowie. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieści się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Od stycznia br. z nieodpłatnej pomocy może korzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

W 2018 roku bardzo wiele osób korzystało z pomocy prawników. Dokładna statystyka będzie znana za około miesiąca. Tematyka zgłaszanych problemów dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego i spadkowego. Najliczniejszą grupą korzystającą z porad były osoby powyżej 65 roku życia, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata oraz korzystające z pomocy społecznej.

W maju 2018 roku „Fundacja Młodzi Ludziom”, która na terenie powiatu prowadziła trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Kleszczowie, Szczercowie i Zelowie, zorganizowała szkolenia dla osób starszych z zakresu edukacji prawnej. Spotkania dotyczyły problematyki, która wypłynęła z doświadczeń w nieodpłatnym poradnictwie prawnym, a mianowicie nieuczciwych praktyk rynkowych, tj. podpisywania niekorzystnych umów czy też kupowania przedmiotów domowego użytku w wygórowanych cenach. Ponadto na zajęciach poruszana była tematyka odszkodowań. W tym roku przewiduje się kontynuację takich spotkań.

Aby umówić się na spotkanie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dzwonić pod nr tel. 723-721-725​.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
Opr. J. Głowacka-Zawiasa, A. Zawodzińska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót