Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Bezpłatny program rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zaprasza aktywnych zawodowo mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego po przebytej chorobie COVID-19 do bezpłatnego udziału w „Regionalnym programie rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE”.
szpital-foto-1631265965
Program jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. osłabienie – chroniczne zmęczenie niewytłumaczalne stanem ogólnym i mierzalnymi parametrami, zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc – często nasilonej duszności, depresja, a nawet udar mózgu.
Uczestnicy programu mają zapewniony łatwy i szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji lekarskich, badań specjalistycznych, badań laboratoryjnych oraz rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym:
- konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;
- badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych;
- rehabilitacji realizowanej w trybie szpitalnym;
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest jednym z partnerów „Regionalnego programu rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” w ramach którego udziela świadczenia w postaci rehabilitacji stacjonarnej (szpitalnej).
Do bezpłatnego udziału w programie zapraszamy mieszkańców powiatu bełchatowskiego, którzy przechorowali COVID-19 oraz nie korzystali z innej formy rehabilitacji postcovidowej finansowanej ze środków publicznych.


Szpital im. Jana Pawła II w Bełchatowie służy pomocą na każdym etapie realizacji projektu telefonicznie: 44 63 58 245
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej: www.wompcpl.eu
Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:
WOMP CP-L w Łodzi PABIAN-MED w Pabianicach
tel.: 42 27 21 914, 505 511 566 tel. 42 22 55 455, 500 080 610,
w godz. 9:00 – 15:00 w godz. 9.00 -15.00;
e-mail: lcp@wompcpl.eu email: pabianmed@pabianmed.pl

 
Żródło:Szpital Wojewódzki w Bełchatowie 
← powrót