Poniedziałek 08 sierpnia 2022

Czeki z Polskiego Ładu wręczone

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Powiat Bełchatowski otrzyma blisko 15 mln złotych z rządowego funduszu „Polski Ład”. Dziś w Bełchatowie gościł wojewoda Tobiasz Bocheński,  który przekazał Dorocie Pędziwiatr, Staroście Bełchatowskiemu symboliczny czek. Promesy odebrali także przedstawiciele innych samorządów. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści naszego regionu.
główne
W ramach II naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład samorząd Powiatu Bełchatowskiego otrzyma dofinansowanie do projektów związanych z infrastrukturą drogową. Są to:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok (kwota 9 994 000 zł). Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej polegającą na budowie chodnika w terenie zabudowanym, odtworzeniu jezdni, wykonaniu poboczy oraz odwodnienia wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego BRD, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 do msc. Słok.
- odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – I Etap (kwota 5 000 000 zł jest). Planowane zadanie obejmuje realizację inwestycji oraz nadzór inwestorski na podstawie sporządzonej dokumentacji podzielonej na siedem etapów z uwagi na długość drogi powiatowej, która łączy trzy powiaty: piotrkowski, bełchatowski oraz łaski. Zakresinwestycji obejmuje odtworzenie stanu pierwotnego jezdni, poboczy, rowów oraz skrzyżowania, na odcinku od granicy powiatu łaskiego z powiatem bełchatowskim do msc. Łęki.


Galeria zdjęć

 
Zespół ds. Promocji
Agnieszka Zawodzińska
Foto. M. Michel
← powrót