Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin – konkurs ofert na inicjatywy ogłoszony

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
O sumę blisko 150 tysięcy złotych mogą „powalczyć” organizacja pozarządowe, które w bieżącym roku podejmą się realizacji działań na rzecz różnych grup mieszkańców powiatu. Konkurs ofert wystartował. Dokumenty należy wygenerować za pomocą platformy WITKAC lub wydrukowane z tego systemu w wersji papierowej złożyć w starostwie do 15 lutego. Obszarami, w których inicjatywy mogą zostać dotowane są sport, upowszechnianie tradycji narodowych, kultura i sztuka, promocja zdrowia i pomoc społeczna.
org gl
W dniu 24 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2023 roku w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- ochrony i promocji zdrowia,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wskazują, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się w załącznikach pod artykułem, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19.
← powrót