Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Dodatkowe pieniądze dla „Kilińskiego” na wyposażenie szkolnych pracowni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Samorząd powiatu otrzyma 160 tysięcy złotych na wyposażenie kilku pracowni do nauki zawodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie. Od dwóch lat szkoła realizuje projekt „Pociąg do kariery”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Umowę na kolejne działania w projekcie, co wiąże się z przekazaniem dodatkowych środków przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, podpisali dziś w starostwie Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek WŁ oraz Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk w obecności wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Zelowa Eweliny Kałuży.
glowne
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie zostanie wyposażony w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do nauczania
w zawodach poszukiwanych przez pracodawców.

- Takie profesje, jak technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik czy ślusarz wciąż pojawiają się na listach wolnych miejsc pracy, więc kształcenie młodzieży w tych zawodach jest potrzebne – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Ważna jest także jakość edukacji i dlatego inwestujemy w bazę dydaktyczną w powiatowych szkołach. Cały projekt w „Kilińskim” będzie kosztował blisko 2 miliony złotych. O dużą część tej sumy wnioskowaliśmy z powodzeniem do Urzędu Marszałkowskiego WŁ. Dziś podpisaliśmy aneks do umowy, który przekazuje naszemu powiatowi dodatkowe środki na wyposażenie pracowni.

- ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie jest ważną placówką na mapie kształcenia zawodowego w Łódzkiem i wierzę, że zgodnie z tytułem projektu - „Pociąg do kariery”, jej absolwenci, mając nowoczesną wiedzę i zdobyte w pracowniach umiejętności doskonale poradzą sobie na rynku pracy – mówi Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek WŁ.

Projekt pn. „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” jest realizowany w ramach Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022. Starostwo zawnioskowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wprowadzenie dodatkowego zadania, polegającego na wyposażeniu pracowni komputerowej, pracowni mechanicznej oraz pracowni silników spalinowych. Wprowadzenie nowego zadania w projekcie zwiększa dofinansowanie projektu o 163 242 zł do kwoty 1 734 433,76 zł. Po zwiększeniu kwoty dofinansowania wartość całkowita projektu wynosi 1 927 148,64 zł. Termin realizacji projektu nie uległ zmianie. Jest nim dzień 30 kwietnia br.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót