Czwartek 06 paździenika 2022

Drogowe odbiory

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Zawadów zyskał nowy chodnik, a droga między Łękawą a Zawodowem nową nawierzchnię. Dzisiaj odbyły się odbiory techniczne, w których uczestniczył m.in wicestarosta Jacek Bakalarczyk. Wykonane prace zwiększą bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
głowne
Budowa chodnika w miejscowości Zawadów obejmowała: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę chodnika na odcinku o długości około 200 m, wykonanie poboczy i zjazdów, wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi, przebudowę przepustu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą zadania była firma: LEAR Adam i Ewa Kłucjasz Spółka Jawna. Wartość wykonywanych robót to ponad 440 tysięcy złotych. Zadanie sfinansował powiat i Gmina Bełchatów.

Zakończyły się także roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Łękawa do msc. Zawadów. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: ścięcie poboczy wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni, ewentualne uzupełnienie istniejących ubytków w nawierzchni mieszanką  mineralno-asfaltową, ułożenie jednej warstwy ścieralnej o średniej grubości 6cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni drogi o śr. szerokości 5m i uzupełnieniu kruszywem poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletę nawierzchni. Wykonawcą zadania była firma: P.H.U. DOMAX Arkadiusz Mika. Prace prowadzone na odcinku 817 metrów bieżących kosztowały 500 tysięcy i zostały sfinansowane z portfela Gminy Bełchatów.
W dzisiejszym odbiorze wzięli udział m.in:wicestarosta Jacek Bakalarczyk, wicewójt Gminy Bełchatów Damian Marczewski,sekretarz Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg i firm wykonujących zadania.

 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji/PZD
← powrót