Niedziela 19 września 2021

Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Bełchatowskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Zarząd Powiatu przekazał 30 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, w ramach porozumienia zawartego 9 września z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej ml. Bryg. Adamem Pstrokońskim. Pieniądze zostaną przekazane na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Łodzi, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla KP PSP Bełchatów, a wykorzystane na zakup m.in sorbentów, zapór olejowych i sorbentów wodnych, które są niezbędne przy wypadkach drogowych czy wyciekach.
straż
Zarząd Powiatu co roku przekazuje środki finansowe na niezbędny sprzęt dla straży pożarnej.

Praca i poświęcenie strażaków są wciąż niedoceniane. W sytuacjach kryzysowych ratują mienie, zdrowie, niejednokrotnie są pierwsi na miejscu zdarzenia i często narażają swoje życie - podkreśla Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Środki przydzielone przez Zarząd Powiatu w kwocie 30 tysięcy złotych przeznaczone są m.in. na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów, płynów neutralizujących substancji ropopochodnych oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Środki trafią do ochotniczych straży pożarnych powiatu, którą są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Na terenie powiatu co roku dochodzi do ok 200 zdarzeń, w tym: kolizji, wypadków po których niezbędne jest użycie sorbentów czy neutralizatorów. Czym dokładnie są sorbenty- tą nazwą określa się materiały sypkie i porowate różnego rodzaju, stosowane do zbierania rozlanych cieczy na drodze wchłaniania. Materiały te stosuje się w przypadku wycieków paliw i olejów silnikowych ale także szeregu innych ciekłych substancji, których nie można unieszkodliwić bezpośrednio na miejscu akcji. Pod względem miejsca stosowania sorbenty dzieli się na sorbenty stosowane na powierzchniach stałych, sorbenty stosowane na powierzchniach wód.
 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji
← powrót