Poniedziałek 27 czerwca 2022

Dzień Samorządu Terytorialnego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Mszą św. w intencji samorządowców w ogrodach kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Kościuszki rozpoczęły się uroczystości miejsko-powiatowe z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięli udział włodarze miasta i powiatu, samorządowcy,pracownicy urzędów, spółek, placówek oświatowych, a także radni.
głowne
W 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego, upamiętniając pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku- data pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych, które zapoczątkowały proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce zapisała się na kartach historii. Polacy mogli w końcu zdecydować o przyszłości swojego kraju. Rozpoczął się dla Polski czas rozwoju – budowy dróg, szpitali, szkół czy hal sportowych. A co za tym idzie, nastąpiła poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.
Miejsko -powiatowe uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się w parafii przy ulicy Kościuszki. Następne zebrani goście, przedstawicie władz miasta, które reprezentowała m.in. prezydent Mariola Czechowska i powiatu w osobie Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr, wicestarosty Jacka Bakalarczyka, członka zarządu Marka Jasińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Malinowskiego, radnych, pracowników urzędów- przemaszerowali do Miejskiego Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, gdzie w sali teatralno-widowiskowej nastąpiła oficjalna uroczystość.
Dzień samorządowca to dobra okazja do docenienia trudu i wysiłku, jaki wkładają pracownicy samorządów w codzienną pracę.

My, samorządowcy, traktujemy naszą pracę także jako misję, która nierzadko spędza przysłowiowy sen z powiek, ale jednocześnie daje nam ogromną satysfakcję i poczucie dumy. Tak dzieje się, kiedy widzimy, jak pięknieją nasze gminy i powiat, lub kiedy spotykamy się z mieszkańcami podczas różnych wydarzeń. Dziś, z okazji święta, chcemy się tym cieszyć. Chcemy docenić wyrazami uznania i szacunku ludzi, którzy tworzą samorządowe wspólnoty i z oddaniem pracują dla mieszkańców -podkreśliła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr podczas oficjalnej części uroczystości w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Gigantach Mocy.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP. Zgodnie z Konstytucją samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.
Uroczystość w Gigantach zwieńczył koncert w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.


M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji
← powrót