Poniedziałek 06 grudnia 2021

Ekologiczne odbiory

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Zakończyły się zadania ekologiczne, które powiat wsparł finansowo. Tym razem miejscowość Rasy w gminie Drużbice zyskała sieć wodociągową, a parafia w Ruścu teren zielony.
IMG_1928
Prace nad dwoma ekologicznymi zadaniami na ternie Gminy Drużbice i Rusiec, które powiat wsparł finansowo dobiegły końca. Zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice” obejmowała:
- roboty ziemne, w tym wykopy ciągłe o ścianach pionowych, umocnionych na podsypce z piasku grubości 15 cm,
- ułożenie na odcinku ok. 280 mb rurociągu ciśnieniowego z rur PE Ø 160,
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu,
- montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych o średnicy 80 mm wraz z zasuwami,
- przywrócenie miejsca prowadzenia robót do stanu pierwotnego,
- wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci.
Przedsięwzięcie znacząco przyczyni się do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt poprzez umożliwienie dostępu do bieżącej wody pitnej o właściwych parametrach oraz wpłynie na poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadanie otrzymało dotację w wysokości 48000 zł

W Gminie Rusiec przeprowadzono zadanie pod nazwą „Utworzenie terenu zieleni wokół kościoła Nawiedzenia NMP w Ruścu”. W ramach prac wykonano m.in: renowację trawnika na powierzchni 3500 m², alejki, nasadzenia wg koncepcji zagospodarowania terenu, w tym: krzewy, drzewa iglaste i liściaste, a także byliny. Zamontowano ławki i kosze. Teren zielony będzie skutecznym narzędziem do absorbowania dwutlenku węgla w atmosferze i będzie sprzyjać poprawie stanu środowiska naturalnego. Zadanie otrzymało dotacje w kwocie 27 000zł.

 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji/OS
← powrót