Niedziela 19 września 2021

Fokus na wiedzę o transformacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Trzy grupy społeczne wzięły udział w tzw. badaniu fokusowym dotyczącym ich wiedzy nt. naszego regionu paliwowo-energetycznego i jego przyszłości. Spotkania miały postać wywiadów prowadzonych z członkami poszczególnych grup. Jest to element projektu badawczego, który na zlecenie zarządu powiatu realizuje Łódzki Dom Biznesu. W tym samym temacie mieszkańcy naszego powiatu cały czas mogą wypowiadać się anonimowo w ankiecie, dostępnej na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego tutaj. Przedsięwzięcie ma związek z przygotowaniem regionu do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.
glowne
Przedsiębiorcy, pracownicy branży górniczo-energetycznej oraz uczniowie technikum i liceum dzielili się swoimi informacjami nt. wpływu kopalni i elektrowni na środowisko, obserwacjami zachodzących zmian, obawami o przyszłość regionu i własnymi planami na przyszłość, związanymi z pozostaniem w powiecie lub wyjechaniem poza jego granice. Problemy, które zostały podniesione w dyskusji z każdą z grup społecznych, znajdą się w raporcie podsumowującym projekt badawczy. Przypomnijmy, jego zasadniczym celem jest dokonanie oceny wiedzy wśród osób objętych badaniem na temat istoty przekształceń, jakie dotkną powiat bełchatowski w związku z wdrażaniem założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, a także identyfikacja preferowanych przez objętą badaniem grupę środków komunikacji i promocji.

Jednocześnie trwa ankieta dla mieszkańców, którą można wypełnić w każdym momencie korzystając z formularza on-line na naszej stronie. Ankieta zawiera 12 pytań z propozycjami odpowiedzi do wyboru lub miejscem na wpisanie własnego zdania. Jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut.
A.Zawodzińska, Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót