Środa 20 paździenika 2021

Forum energetyków i samorządowców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
IV Łódzkie Forum Energetyczne odbyło się dziś w Bełchatowie. Omawiano m.in. kwestie współpracy przy rozbudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej spółki PGE Dystrybucja i samorządów. W spotkaniu z energetykami samorząd powiatu reprezentował Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie.
1
To już czwarte tego typu spotkanie w historii łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja. W wystąpieniach prezentowanych podczas IV Forum Energetycznego omawiane były kwestie związane z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie Oddziału Łódź w latach 2017-2021 i planowanymi do realizacji do roku 2026. Dużo uwagi poświęcono współpracy PGE Dystrybucja i samorządów przy rozbudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy są zgodni, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim wymierne korzyści.

Poruszono także tematykę współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na terenie gmin oraz przy przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE. Przypomniano też procedury postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych, podkreślając ścisłą współpracę energetyków z Wojewódzkim i Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Inicjatywa energetyków adresowana była do przedstawicieli władz samorządowych z terenu działania Rejonów Energetycznych Bełchatów i Sieradz. W konferencji wzięło udział ok.30 przedstawicieli Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyjęta formuła spotkań stwarza możliwość dialogu spółki z władzami lokalnymi w zakresie istotnych dla obydwu stron tematów. Doświadczenia ubiegłych lat wskazują, że jest to dobry sposób na budowanie pozytywnych, partnerskich relacji pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a władzami samorządowymi.
A.Zawodzińska, Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót