Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Bełchatowie kadencji 2024-2029

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
We wtorek, 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Bełchatowie VII kadencji. Podczas posiedzenia radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowania, a następnie dokonali wyboru prezydium Rady: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz władzę wykonawczą: Starostę Bełchatowskiego, Wicestarostę i członków Zarządu Powiatu.
pierwsza sesja maj-4343-18
Obrady rozpoczął, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym, najstarszy radny - Marek Chrzanowski, a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podczas obrad w tajnym głosowaniu zdecydowano o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie, którym został Marek Chrzanowski, wieloletni samorządowiec, prezydent miasta Bełchatowa w latach 2002 - 2014. Na wiceprzewodniczących radni wybrali Agnieszkę First i Jarosława Janaszewskiego.

Przewodniczący Marek Chrzanowski podziękował za wybór i zapewnił, wyrażając jednocześnie nadzieję, że sala obrad Rady Powiatu w Bełchatowie będzie miejscem debaty i wspólnej pracy dla dobra mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

Radni ponadto, w tajnym głosowaniu większością głosów (13) zdecydowali, że Starostą Bełchatowskim będzie Jacek Zatorski, który pełnił już tę funkcję w latach 2002 – 2006, a z samorządem - zarówno miejskim jak i powiatowym - związany jest od ponad 30 lat. Jego kontrkandydatka - Dorota Pędziwiatr, dotychczasowa Starosta - otrzymała 10 głosów.

Jacek Zatorski podziękował za oddane głosy i powiedział: - Stoimy przed trudną kadencją, pełną wyzwań. Proces sprawiedliwej transformacji regionu będzie jedną z podstawowych kwestii, w której potrzebne będzie współdziałanie wielu instytucji. Kolejną kwestią będzie wydatkowanie zewnętrznych środków, których będzie dość dużo, ale niewiele będzie czasu na ich właściwe zagospodarowanie. Ponadto, jesteśmy w dość niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, choćby z tego względu, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Musimy to wszystko brać pod uwagę w naszych planach i działaniach. Ja będę starał się kierować pracą samorządu i urzędu w taki sposób, żebyśmy sprawnie i z korzyścią dla mieszkańców przeszli przez te meandry – powiedział Starosta Bełchatowski Jacek Zatorski dziękując na zakończenie za pracę Staroście i całemu Zarządowi Powiatu minionej kadencji.

Komisja Skrutacyjna prowadziła ponadto czynności tajnego głosowania celem wyłonienia Wiceprzewodniczących, którymi zostali Agnieszka First i Jarosław Janaszewski oraz Wicestarosty, którą została Jolanta Pawlikowska, a także Członków Zarządu, na których wybrano większością głosów Marka Jasińskiego (etatowy Członek Zarządu) oraz Annę Kamieniak i Łukasza Bartosika.

Na sesję zgłoszono także powołanie Klubów Radnych: Ziemi Bełchatowskiej z przewodniczącą Jolantą Pawilkowską, PiS z przewodniczącym Jackiem Bakalarczykiem, PLUS z przewodniczącym Markiem Jasińskim oraz EBE Wspólnie dla Powiatu z przewodniczącym Jackiem Zatorskim.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Bełchatowie (nadzwyczajna, podczas której wybrane zostaną składy stałych komisji) zaplanowana jest na 13 maja.
← powrót