Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Inwestycja w Bezpieczeństwo Cyfrowe: Powiat Bełchatowski otrzymuje dotację

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Powiat Bełchatowski otrzymał dotację na projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa, realizowany w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Projekt ten koncentruje się na wzmocnieniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i jest wykonywany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.
internet-3563638_1280
Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz wzrost ochrony informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych takich, jak: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie i Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Zadanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w podmiotach mających znaczenie dla gospodarki. Wniosek złożony na kwotę 558.542,00 zł, z czego dofinansowanie UE i budżetu państwa wynosi 419.512,89 zł.
W ramach zadania do wskazanych instytucji zakupione zostaną m.in.: systemy antywirusowe, systemy do zarządzania i monitorowania zasobów teleinformatycznych, urządzenia typu switch, serwery, dyski USB. Niezbędne będzie również poddanie audytom stopnia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W celu zwiększenia świadomości i wiedzy pracowników w zakresie aktualnych zagrożeń i umiejętności reagowania na nie zostaną przeprowadzone szkolenia przez podmioty zewnętrzne.
Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, jednostki samorządowe będą w stanie skutecznie odpierać ataki, minimalizować ryzyko incydentów, chronić dane obywateli oraz zapewnić stabilność działania usług publicznych.
 
← powrót