Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Jak działa biuro rzeczy znalezionych?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Znalazłeś telefon komórkowy, słuchawki, klucze, biżuterię, pieniądze czy inny wartościowy przedmiot? Przekaż go do biura rzeczy znalezionych, które mieści się w bełchatowskim starostwie. Do biura zgłaszają się znalazcy przedmiotów, ale także mieszkańcy, którzy coś zgubili. Dzięki uczciwości mieszkańców i operatywności pracowników biura historia wielu przedmiotów zakończyła się szczęśliwie.
znalezione111
Przepisy ustawy o rzeczach znalezionych mówią, iż kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją także staroście.

W naszym powiecie należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w starostwie przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie (IV piętro, pok. 414). Wieloletnia praktyka pokazuje, że mieszkańcy korzystają z pomocy biura, zarówno ci, którzy coś zgubili, jak i osoby, które znalazły cudzy przedmiot.

- Zgodnie z przepisami znalezione rzeczy należy przekazać staroście czy urząd o tym fakcie powiadomić– mówi Anna Niedbała, p.o. naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. - Mieszkańcy w większości mają taką świadomość, bowiem przynoszą do nas przeróżne rzeczy: od telefonów komórkowych, tabletów czy portfeli po rowery i skutery, a nawet dużą gotówkę. Jeśli tylko jest możliwe ustalenie właściciela, powiadamiamy go i przekazujemy przedmiot. Jeśli nie, rzecz zabezpieczamy w biurze przez dwa lata. Zdarzało się, że właściciel sam się zgłasza poszukując swojej własności.

W przypadku dokumentów czy kart bankomatowych biuro zwraca je do urzędu/banku, który je wydał. Warto podkreślić, że oddanym do biura przedmiotem nie może być rzecz, której właściciel celowo pozbył się wyrzucając np. na śmietnik. Zdarzało się, że i takie przedmioty mieszkańcy przynosili do urzędu.

- Informacja o znalezionych rzeczach każdorazowo zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w starostwie – mówi Anna Niedbała, p.o. naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. - Można także do nas dzwonić w godzinach pracy urzędu. Zgubienie wartościowej czy ważnej dla nas rzeczy nie jest miłym doświadczeniem. Z drugiej strony nasi mieszkańcy okazują wiele uczciwości i odpowiedzialności przekazując nam znalezione przedmioty. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami szczęśliwych zakończeń historii, kiedy zguba wróciła do zmartwionego właściciela. Chętnie w tym pomagamy.
Numer telefonu: 635 86 15

A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: pixabay
← powrót