Czwartek 24 czerwca 2021

Jak prawidłowo wypełnić formularz konkursowy - spotkanie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie pn. „Formularz bez tajemnic, czyli jak prawidłowo wypełnić formularz w otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku”, które odbędzie się 15.06 (wtorek) o godz. 15.30.
Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chcą złożyć formularz wniosku w otwartych konkursach ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej powiatu w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19. Dokumenty konkursowe i ogłoszenia znajdują się tutaj

Dokumenty formularza oferty i sprawozdania (do zapoznania się) znajdują się tutaj

W trakcie wydarzenia zostaną omówionemy następujące kwestie:
  • jak czytać ze zrozumieniem ogłoszenie o konkursie,
  • jak prawidłowo wypełnić formularz oferty w części merytorycznej ze szczególnym uwzględnieniem opisu rezultatów oraz ryzyka związanego z realizacją zadania,
  • jak prawidłowo wypełnić formularz oferty w części finansowej,
  • jak prawidłowo złożyć formularz oferty.
Prowadzący: Ewa SZMITKA – doradca Centrum OPUS , Magdalena POULAIN – animator i doradca Centrum OPUS Spotkanie odbędzie się na platformie meet.
Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo link do udziału w wydarzeniu.
 
Zadanie jest dofinansowane przez Powiat Bełchatowski
← powrót