Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Kolejny etap prac nad planem transformacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Zespół ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego, powołany w ubiegłym roku przez Marszałka WŁ, odbył swoje drugie spotkanie, zorganizowane w formie zdalnej. Jego uczestnicy, w tym Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, zapoznali się z analizą wniosków kilkudziesięciu interesariuszy (w tym samorządów naszego powiatu), zgłoszonych do projektu Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego w grudniu 2020r.
 
17
Zasadniczym celem sprawiedliwej transformacji jest neutralność klimatyczna, czyli ograniczenie działalności wysokoemisyjnych sektorów gospodarki na rzecz gałęzi przyjaznych środowisku, co Unia Europejska zamierza zrealizować ostatecznie do 2050 roku. Posiadanie planu osiągnięcia tego celu i zaakceptowanie go przez Komisję Europejską daje szansę na finansowe wsparcie przemian. Województwo łódzkie, na którego terenie leży bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne, również czeka to zadanie. Na transformację pogórniczych terenów należy patrzeć w wielu aspektach i obszarach, jak np. gospodarka, środowisko naturalne, demografia.

- Zespołowi przedstawiona została lista zdefiniowanych problemów, dotyczących tego, z czym przede wszystkim zmierzymy się podczas transformacji – mówi starosta Dorota Pędziwiatr – Lista nie jest dla nas, samorządowców, niczym nowym. Jednak dzięki nazwaniu problemów po imieniu mamy wskazane wyzwania, które muszą być uwzględnione w naszych strategicznych działaniach. Są to np. uzależnienie rynku pracy od PGE GiEK, największego regionalnego pracodawcy, mało zróżnicowana gospodarka czy problemy społeczne związane z redukcją zatrudnienia w sektorze górniczo-energetycznym i sektorach z nim współpracujących.
 

Na liście problemów wymieniono także m.in. zdegradowane środowisko naturalne (odkrywka, lej depresji, zanieczyszczenie powietrza), niedostosowanie kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, wysokie saldo migracji w szczególności osób młodych, starzenie się społeczeństwa, niski poziom przedsiębiorczości, mała liczba miejsc pracy dla kobiet, niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw, nierówności społeczne i wysoka liczba beneficjentów środowiskowej pomocy, wysoki udział źródeł konwencjonalnych w produkcji energii, a mały udział OZE, słaba dostępność kolejowa gmin obszaru transformacji i niska dostępność publicznym transportem zbiorowym.

Jak wynika z analizy służb Marszałka WŁ wiele wniosków (pomysłów na przedsięwzięcia, tzw. fiszek) zgłoszonych do projektu PST WŁ, uwzględnia nowe, transformacyjne wyzwania. Jedna czwarta z nich dotyczy środowiska, 10% - społeczeństwa i rynku pracy, 16% - energetyki, po 10% - edukacji, transportu, innowacji.

- Zespół ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego, przygotowując się do zaopiniowania projektu PST WŁ, musi mieć na uwadze zasadnicze założenia KE, co do rodzaju wspieranych finansowo działań – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. - Wiemy dziś, że mogą to być inwestycje np. w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w działania badawcze i innowacyjne, podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, dekarbonizację lokalnego transportu. Przypomnę, że wśród przedsięwzięć, które zgłosił do projektu Powiat Bełchatowski, są takie inicjatywy. Dla przykładu wymiana taboru PKS czy utworzenie centrum nowoczesnej edukacji.

Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

 
← powrót