Piątek 21 stycznia 2022

Konferencja naukowa w SOSW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie odbyła się X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Jesteśmy”, poświęcona edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Bełchatowskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną liczba uczestników konferencji była ograniczona - po jednym reprezentancie ze szkół podstawowych z powiatu bełchatowskiego i czterech placówek kształcenia specjalnego, podlegających Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski.
glowne
Tematem wiodącym konferencji była edukacja przez przyrodę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Poruszane były również ważne i trudne zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania osób z uszkodzeniami mózgu, terapeuta i superwizor behawioralny, współzałożyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w swoim wykładzie podzieliła się z uczestnikami konferencji swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z uczniami przejawiającymi zachowania trudne. Zwróciła uwagę na fakt, iż nauczyciele często spotykają się w swojej pracy pedagogicznej z zachowaniami niepożądanymi swoich uczniów. Przytoczyła dane z literatury przedmiotu mówiące o tym, że zachowania trudne występują o około 10-15% populacji osób z niepełnosprawnością i są silnie związane z poziomem funkcjonowania poznawczego. Zaprezentowała zebranym podstawowe techniki behawioralne w pracy z klasami, w których występują problemy z zachowaniem uczniów, mogące stanowić przydatną podpowiedź dla nauczycieli, jak pracować z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne, destrukcyjne i zakłócające pracę w klasie. Małgorzata Spendel, psycholog, logopeda, osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, skupiła się na różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. Zachęcała do organizacji wyjść i wyjazdów poza teren szkoły i wykorzystywania natury do usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych uczniów. Podkreślała walory edukacyjne lasu, stanowiące ogromne możliwości do prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem naturalnych pomocy i środków dydaktycznych. O bogatą ofertę edukacyjną dbają Lasy Państwowe i właśnie o niej - na przykładzie Nadleśnictwa Bełchatów - mówiła Magdalena Szczepaniak, specjalista służby leśnej ds. edukacji. Zaprezentowała ciekawe miejsca, które czekają na uczniów i nauczycieli na terenie powiatu bełchatowskiego.

W części konferencji poświęconej dzieleniu się dobrymi praktykami zostały zaprezentowane efekty realizowanego od kilku lat programu terapeutycznego ph. „Leczymy lasem”, autorstwa Wiesława Kamińskiego, Prezesa Fundacji Przyjazna Planeta i Anety Niedźwieckiej, Wiceprezes Fundacji. Program realizowany jest w trzech placówkach kształcenia specjalnego: SOSW w Radomsku, SOSW w Piotrkowie i SOSW w Bełchatowie. Dzięki Fundacji uczniowie z tych placówek oraz ich rodzice korzystają z uroków Lasów Państwowych i korzystają z dendroterapii. Wszystkie wyjazdy do lasów są finansowane ze środków Fundacji. Przedstawiciele w/w placówek specjalnych podkreślali uzyskane podczas realizacji programu imponujące efekty rewalidacyjne i wyrazili ogromną wdzięczność dla Fundacji za objęcie tych placówek wsparciem merytorycznym i finansowym w zakresie prowadzonej terapii lasem.
Tekst i foto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie
← powrót