Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Konkurs dla sołtysów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Województwo Łódzkie chcąc docenić rolę sołtysów w naszym regionie zaprasza do udziału w konkursie „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”. Do 30 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tego tytułu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
soltys glowne
Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych sołtysów.

Sołtysi, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczności wiejskich, mają wpływ na obraz i wizerunek polskiej wsi. Ich praca społeczna kształtuje tożsamość regionalną, wzmacnia więzi między mieszkańcami i lokalnymi władzami. Aby nawiązać współpracę z Urzędem Marszałkowskim sołtysi mogą zarejestrować się na stronie tutaj.
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót