Poniedziałek 02 sierpnia 2021

Konserwacja i udrożnienie rowów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Powiat Bełchatowski każdego roku wspiera finansowo spółki wodne w realizacji działań melioracyjnych związanych z konserwacją i udrażnianiem rowów. Przekazane na ten cel fundusze to blisko 40 tys. zł.
rowy na FB
Wsparcie realizacji zadań polegających na odbudowie i konserwacji gruntowej rowów melioracyjnych, które są odbiornikami wody z odwodnienia dróg powiatowych z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych to:
• Gminna Spółka Wodna w Drużbicach, która otrzymała dotacje w wysokości 10 000,00 zł,
• Gminna Spółka Wodna w Szczercowie, która otrzymała dotacje w wysokości 8 386,14 zł,
• Gminna Spółka Wodna w Zelowie, która otrzymała dotacje w wysokości 10 000,00 zł,
• Gminna Spółka Wodna Bełchatowie, która otrzymała dotacje w wysokości 10 000,00
Oferty nie złożyła Gminna Spółka Wodna w Kleszczowie.

W ramach dofinansowania spółki wodne planują kontynuację dalszych etapów prac polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnej-rowów melioracyjnych, Konserwacja ta polega m in. na wykaszaniu porostów ze skarp rowów, wygrabianiu wykoszonych porostów, ścinaniu zakrzaczeń, odmulaniu rowów, usuwaniu korzeni po ściętych drzewach, uzupełnianiu ubytków w skarpach.

 
M.Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Wydz. Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe
← powrót