Wtorek 19 paździenika 2021

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Podjęcie stanowiska w sprawie finansowania personelu pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielęgniarek, a także projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji ustalonego dla obszaru województwa łódzkiego na lata 2022-2026, to główne tematy obrad Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, zwołanego we wtorek, 5 października w Powiecie Bełchatowskim.
główne
Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego to cykliczne spotkanie starostów z woj. łódzkiego, na których wymieniają poglądy, przedstawiają propozycje działań, formułują wspólne stanowiska skierowane do różnych organów państwa.
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, korzystając z prawa gospodarza zaprezentowała atuty naszego powiatu. A następnie poruszyła najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania, czyli  m.in stanowisko w sprawie finansowania personelu pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielęgniarek. Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego apeluje o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej. Jak podkreśliła starosta Dorota Pędziwiatr - mimo iż domy pomocy społecznej nie są zakładami opieki leczniczej, muszą taką pomoc swoim mieszkańcom zapewnić. W tym celu niezbędne jest zatrudnianie odpowiedniej liczby personelu medycznego, w szczególności pielęgniarek. Niestety z uwagi na możliwości finansowe przedmiotowych placówek, wynagrodzenia proponowane przez samorządy powiatowe tej grupie zawodowej są znacznie niższe aniżeli wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnianych w placówkach ochrony zdrowia. Tym samym status pielęgniarek w domach pomocy społecznej jest zdecydowanie odmienny, aniżeli pracujących w podmiotach leczniczych.

Przedstawiono projekt Województwa Łódzkiego Planu Transformacji ustalonego dla obszaru województwa łódzkiego na lata 2022- 2026. Sekretarz powiatu Katarzyna Kleska streściła również prace zarządu i powołanego przes starostę specjalnie w tym temacie Zespołu roboczego ds. wspierania działań Zarządu Powiatu w Bełchatowie, w zakresie opracowywania projektów rekomendowanych do przedstawienia podczas obrad Zespołu transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego i Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Transformacji Kompleksu Bełchatów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na ponad 30 spotkaniach omawiano plany, cele, założenia i szanse jakie może dać transformacja. Jedenaście propozycji przedsięwzięć złożyło bełchatowskie starostwo do Urzędu Marszałkowskiego, który opracowuje Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.
Zebrani poruszyli także temat związany z propozycją współpracy z gminą z Bośni i Hercegowiny.
Ustalono również, że kolejny konwent odbędzie się w powiecie poddębickim.


 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji
← powrót