Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Kupiłeś lub sprzedałeś auto? Pamiętaj o urzędowych terminach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Nie wszyscy właściciele pojazdów pamiętają o obowiązku zawiadomienia organu rejestrującego (starostwo powiatowe) o zbyciu czy nabyciu pojazdu, czy też zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej. Zasadnicze przepisy mówią o dokonaniu ww. czynności w ciągu 30 dni. Tzw. ustawa covidowa przedłużyła ten termin do 60 dni. Lepiej nie zwlekać i załatwić sprawę jak najwcześniej, by uniknąć kary. Ta może wynieść nawet 1000 złotych.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 7 w/w ustawy właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Od 1 stycznia 2020r. weszły w życie przepisy, na podstawie których właściciel zostanie ukarany karą finansową za niedopełnienie w terminie w/w obowiązku. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, oraz będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polski, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Obecnie ze względu na epidemię Covid-19 termin zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej, na podstawie przepisów ustawy covidowej w/w terminy przedłużono do 60 dni. Jednakże termin 60 dni w każdej chwili może być odwołany. Wobec tego, aby uniknąć kary za wyżej wymienione naruszenia, zasadnym i bezpiecznym jest przestrzeganie zapisu przepisów art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. 30 dni.
Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót