Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

LXIII Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
We wtorek, 28 listopada, odbędzie się LXIII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni obradować będą nad rozpatrzeniem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023, rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie powiatu bełchatowskiego w 2024 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
sesja październik-111427-2
We wtorek, 28 listopada, odbędzie się LXIII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni obradować będą nad rozpatrzeniem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023, rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie powiatu bełchatowskiego w 2024 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.

W porządku obrad znajdą się ponadto punkty dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2023-2034 oraz projekt uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bełchatowskim w 2023 roku oraz punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie powierzenia miastu Bełchatów zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi i projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Transmisję z sesji można oglądać pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/940/rada-powiatu-w-belchatowie.htm
← powrót