Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

LXV Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie, radni m.in. przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, który określa m.in. obszary, zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności oraz uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Bełchatów zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od Emilina do Bełchatowa”.
sesja styczeń-3228-11
Radni zapoznali się ponadto ze sprawozdaniem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która w 2023 r. zajmowała się m.in. kwestiami bezpieczeństwa w szkołach i na obiektach sportowych, planem zimowego utrzymania dróg, stanem bezpieczeństwa budowlanego oraz podziałem środków w tegorocznym budżecie w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli.
W kolejnym punkcie obrad znalazło się sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z realizacji tzw. służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu Powiatu, które funkcjonariusze policji pełnili (w dużej mierze w rejonach szkół) na terenie Bełchatowa i Gminy Bełchatów oraz gmin Kluki, Szczerców i Kleszczów. Łącznie funkcjonariusze przepracowali 1.250 godzin, podczas których m.in. wylegitymowano prawie 600 osób, skontrolowano ponad 230 pojazdów i przeprowadzono blisko 270 interwencji. Policjanci ponadto nałożyli w tym czasie prawie 200 mandatów karnych i zatrzymali kilka poszukiwanych osób.
Przyjęta uchwała w sprawie zmian w tegorocznym budżecie uwzględnia m.in. zmiany w planie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”, który będzie zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
← powrót