Wtorek 11 maja 2021

Masz power? Założ swoją firmę, dostaniesz pomoc

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Czterdzieści osób w wieku 18-29 lat, które są mieszkańcami naszego powiatu i nie pracują z powodu studiów, urlopu wychowawczego czy trudności w znalezieniu pracy ma szansę na wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zapewnia to udział w projekcie „Firma z POWEREM”.
Projekt „Firma z POWEREM!" jest realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt oferuje:
  • dotacje na własną firmę – 23 050 zł,
  • comiesięczne wsparcie na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – do 2 600 zł netto/miesięcznie,
  • szkolenia z zakresu: prowadzenia firmy, prawa i księgowości, biznesplanu, reklamy i negocjacji,
  • stypendium szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Grupa docelowa projektu to 40 osób w wieku od 18 do 29 lat, które są:
- bierne zawodowo (studenci studiów stacjonarnych/niestacjonarnych lub osoby na urlopie wychowawczym) lub
- bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia).
Osoby te: mieszkają lub uczą się na terenie jednego z tych powiatów: bełchatowski, opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz straciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.ppt.belchatow.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Nabór do projektu ruszy wkrótce.


Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny
Źródło foto: pixabay
 
← powrót