Poniedziałek 23 maja 2022

MATURA 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Rozpoczęły się matury. Punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: matematyki i języka obcego odbędą się 5 i 6 maja. Matury w terminie głównym potrwają do 23 maja.
główne
W tym roku nie odbędzie się część ustna egzaminu maturalnego. Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się:

4 maja 2022 (środa):
godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).
5 maja 2022 (czwartek):
godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
6 maja 2022 (piątek):
godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język francuski, język niemiecki,
9 maja 2022 (poniedziałek):
godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)
10 maja 2022 (wtorek):
godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony).
11 maja 2022 (środa):
godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony).
12 maja 2022 (czwartek):
godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
13 maja 2022 (piątek):
godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)
16 maja 2022 (poniedziałek):
godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
17 maja 2022 (wtorek):
godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
18 maja 2022 (środa):
godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony)
19 maja 2022 (czwartek):
godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).
20 maja 2022 (piątek):
godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),

Tegoroczni absolwenci szkół średnich najchętniej wybierali następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski (74,7%), matematyka (36,1%), geografia (28%), j. polski (23,8%) i fizyka (12,7%).

Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości musi spełnić konkretne wymagania maturalne. Należy:
przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy),
zdać powyższe egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30%,
przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).
Do matury w terminie dodatkowym mogą przystąpić zdający, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Matura w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 1-15 czerwca 2022 r. Zdający, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia. Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 września 2022.

Galeria zdjęć 
 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto. M.Michel

 
← powrót