Czwartek 06 paździenika 2022

"Mickiewicz" najlepszy w marszu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Trzynaście drużyn zgłosiło chęć udziału,ale ostatecznie na linii startu stanęło dziesięć. Regionalny Marsz na orientację „Borowska Góra”, organizowany przez Regionalne Towarzystwo Społeczno Kulturalne „ERSKA” odbył się po raz dwudziesty drugi. Najlepiej z zadaniami i trasą poradziła sobie drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z Bełchatowa. Nagrody zwycięzcom wręczył m.in. Jacek Bakalarczyk wicestarosta powiatu.
gł
Regionalny Marsz na orientację „Borowska Góra 2022” pod Patronatem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr to przedsięwzięcie, które ma na celu przybliżyć uczestnikom wydarzenia z września 1939 roku. Uczestnicy musieli wykazać się kilkoma umiejętnościami. Otrzymali mapy, na których była zaznaczona trasa, wiodąca w większości przez tereny leśne z Grocholic na Borowską Górę. Dystans 10 kilometrów musieli pokonać pieszo, dodatkowo musieli zmierzyć się z konkurencjami. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem do celu, quiz wiedzy historycznej- to zadania, z którymi zmierzyło się 10 drużyn. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu.
Kształtowanie postaw patriotycznych w młodych osobach służy nie tylko identyfikacji narodowej i kulturowej, ale przygotowuje do życia w społeczeństwie. Rozwijanie zainteresowań chociażby pomocą przedmedyczną zasługują na pochwałę i jest wzorem do naśladowania- zaznaczył Jacek Bakalarczyk wicestarosta, dziękując organizatorom za przygotowanie wydarzenia.
Najlepiej poradziła sobie drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z Bełchatowa, II miejsce przypadło drużynie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, zaś na III miejscu uplasowała się 7 Bełchatowska Drużyna Starszoharcerska „Żywica” im. R. Kaczorowskiego.

Wydarzenie wsparła m.in: Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, prezydent miasta i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.
 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji
← powrót