Wtorek 11 maja 2021

Mikrogranty dla stowarzyszeń

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Kultura i sztuka, polityka społeczna, sport, turystyka, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości oraz ochrona i promocja zdrowia to tylko niektóre obszary wsparcia zawarte w Wojewódzkim Programie Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór ofert w ramach tegorocznej edycji programu. Na jego realizację przeznaczono w tym roku pół miliona złotych. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 tys. zł i większa niż 6 tys. zł.
mikrogranty glowne
Nabór ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych. Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach: kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa kulturowego, polityka społeczna, ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo, ochrona środowiska, wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oferty można składać do 29 kwietnia br.

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 został po raz pierwszy uruchomiony w ubiegłym roku. Jego wdrażanie na terenie województwa łódzkiego stanowi odpowiedź na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w regionie wywołaną obowiązującym w kraju stanem epidemii. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/10807-wojew%C3%B3dzki-program-mikrogrant%C3%B3w-na-rzecz-walki-z-covid-19-%E2%80%93-nowa-edycja

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/10807-wojew%C3%B3dzki-program-mikrogrant%C3%B3w-na-rzecz-walki-z-covid-19-%E2%80%93-nowa-edycja>

https://ngo.lodzkie.pl/wojewodzki-program-mikrograntow-na-rzecz-walki-z-covid-19-nowa-edycja/

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/wi%C4%99ksza-pula-%C5%9Brodk%C3%B3w-na-mikrogranty?fbclid=IwAR10x2A9uy821crybLETW74_HvUsUofaPSYLpX2imnPVZSe-hscVzE-eQWY

 
← powrót