Środa 20 paździenika 2021

Nie daj się kleszczom!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym programie profilaktyki chorób odkleszczowych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze, poprzez działania edukacyjno-informacyjne i diagnostyczne wśród osób z populacji w wieku aktywności zawodowej (w wieku min. 15 lat), ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód i uprawiane hobby.
kleszcz
Od września rozpoczęto przyjmowanie pacjentów z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział:
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.
Personel medyczny – lekarze i pielęgniarki z placówek Podstawowej Opieki zdrowotnej.

Należy pamiętać, że borelioza z Lyme ma charakter choroby postępującej, w której można wyodrębnić kolejne jej stadia. Objawy dotyczą wielu układów i mogą się pojawiać z różnym nasileniem. Zakażenie może przybierać formy od bezobjawowego do ciężkich przypadków z nieodwracalnymi zmianami najczęściej w obrębie układu nerwowego i stawowego.
www.niedajsiekleszczom.pl 
źródło: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
← powrót