Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Nie tylko covid. Na jakie choroby zakaźne chorujemy?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
W ciągu ostatniego miesiąca (od 24 grudnia do 23 stycznia) wśród mieszkańców naszego powiatu pozytywny wynik testu na obecność Sars-CoV-2, tzw. koronawirusa, stwierdzono u blisko półtora tysiąca osób, co stanowi 1,3 % wszystkich mieszkańców – wynika z informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie. W tym okresie, wśród 39 zgonów osób z pozytywnym wynikiem testu, 9 zmarłych nie miało chorób współistniejących. Poza covidem, Sanepid odnotował także przypadki zakażeń jelitowych, ospy wietrznej i płonicy (łącznie 192).
sanepid
Informacja o wyniku dodatnim w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (po wpisaniu przez laboratorium do systemu teleinformatycznego) wpływa do Systemu SEPIS, który obsługiwany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Pracownicy Sanepidu kontaktują się telefonicznie z osobą z wynikiem pozytywnym i przeprowadzają wywiad epidemiologiczny. Informują o obowiązku odbycia izolacji, o jej zasadach i ustalają osoby z kontaktu. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

Na przestrzeni analizowanego okresu liczba osób objętych kwarantanną na terenie powiatu oscylowała od 493 do 3 592.

Kwarantanną obejmuje się osoby:
- którym zlecono wykonanie testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2,
- ze styczności z osobą z wynikiem pozytywnym w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2
- zamieszkujących z osobą zakażoną (izolowaną),
- przekraczają granicę RP.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Sanepid dysponuje również informacją o liczbie osób zaszczepionych. Średnia dla naszego powiatu wynosi niecałe 45% (najwyższa jest w Bełchatowie – 52,1%, najniższa w gminie Kluki – 40,1%).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w okresie od 16 grudnia 2021r. do 15 stycznia 2022r. zarejestrował następujące jednostki chorobowe:
inne bakteryjne zakażenia jelitowe – 2 przypadki,
biegunki i zapalenia żołądkowo - jelitowe BNO, o prawdopodobieństwie zakaźnym pochodzeniu - 8 przypadków,
wirusowe zakażenia jelitowe – 3 przypadki,
płonica – 1 przypadek,
ospa wietrzna – 178 przypadków.

Zarejestrowano również 13 pokąsania i w 2 przypadkach podjęto szczepienie.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: pixabay
← powrót