Komunikat
 • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 06 czerwca 2023

Kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 9 maja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
17 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego, a dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego zostanie przeprowadzona w lokalu przy ul. Pabianickiej 34 od wtorku, 9 maja, od godziny 9.
0f8a517c876e581e314b3c9b529d3fc4_XL
 Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską mają:
 •  mężczyźni urodzeni w 2004 roku
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 • osoby, które w latach 2021 - 2022:
 • a. zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
 • b. zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, przy czym osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 •  kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków
 •  osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się przed komisją wojskową lub odmawia poddania się badaniom lekarskim, czy nie przedstawi stosownych dokumentów, podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.
 
WAŻNE!
Brak imiennego wezwania do stawienia się na komisję lekarską nie zwalnia z obowiązku osobistego zgłoszenia się do kwalifikacji.
 
Kwalifikacja wojskowa w Bełchatowie odbędzie się w dniach 09.05.2023 – 07.06.2023 w lokalu przy ul. Pabianickiej 34 w godz. 9 - 17.
 
Obwieszczenie_nr_6-2023 (pdf) 0.34mb (Pobrań: 56)
← powrót