Wtorek 11 maja 2021

Nowa ekopracownia w "Energetyku"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Zakończyło się zadanie pod nazwą „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie” na które Powiat Bełchatowski uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w edycji konkursu 2020/2021 pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.
głowne
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45 826,71 zł, stanowiąca ok. 82% dofinansowania na realizację zadnia pn. "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie” została przeznaczona na zakup nowoczesnego wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego (również komputerowego), niezbędnego do prowadzenia lekcji o tematyce ekologicznej, m.in.: wyciągu chemicznego dygestorium, tablicy obrotowo – jezdnej, tablicy interaktywnej z wyposażeniem, kompatybilnej z laptopem oraz komputerem stacjonarnym - jedna z najważniejszych atrakcji pracowni stanowiąca połączenie nowoczesnego i tradycyjnego modelu nauczania, tablicy informacyjnej na kółkach, zestawów do badania: gleby, powietrza oraz wody i zestawu do destylacji ze statywem.

Utworzona obecnie pracownia ekologiczna w sali lekcyjnej nr 131, to miejsce w którym poprzednio odbywały się lekcje edukacji dla bezpieczeństwa. W związku wprowadzeniem nowej podstawy programowej (czyli zwiększeniem godzin biologii, chemii, fizyki i geografii w klasach liceum i technikum) istniała pilna konieczność przekształcona tej sali. Pomieszczenie przeszło też gruntowny remont. Z powodu braku bieżącej wody niezbędne było podłączenie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz dokonane innych koniecznych prac remontowych m.in. usunięcia płytek PVC z posadzki i ułożenie nowej z płytek ceramicznych, malowanie ścian oraz sufitów, renowacja parapetów podokiennych poprzez ułożenie na nich płytek ceramicznych, jak również montaż żaluzji w oknach.
Podstawowym celem utworzenia pracowni ekologicznej było stworzenie miejsca dla młodzieży, w którym nastąpi integracja różnych działań zmierzających do poznania zasad, według których funkcjonuje nasze środowisko naturalne. Głównym tematem zajęć w nowej pracowni będzie powietrze, woda oraz gleba.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie jest placówką, której zadaniem jest wykształcenie uczniów postępujących zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, dlatego też edukacja ekologiczna jest jednym z ważniejszych filarów jej działalności. Misją programu edukacji ekologicznej w tej placówce Powiatu Bełchatowskiego jest hasło: "Uczeń naszej szkoły troskliwym gospodarzem na swoim terenie".

Celem długofalowym programu jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego. Tradycją szkoły jest kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i przyjmowanych wobec środowiska postaw.

Zagadnienia ekologiczne w zależności od profilu klasy, realizowane będą w nowej pracowni na lekcjach biologii, geografii i chemii, a także wprowadzane będą do przedmiotów technicznych. Jest to działanie niezmiernie ważne, bowiem każdy inżynier, technik i robotnik musi zdawać sobie sprawę, jak wiele w sposobie wykonywania przez niego pracy zależy od świadomości ekologicznej i przyjmowanych wobec środowiska postaw. W prowadzonej w naszej szkole całościowej edukacji ekologicznej idea ta jest realizowana poprzez wprowadzanie nowych treści oraz aktywizujących metod nauczania.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu przez Powiat Bełchatowski dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po powrocie uczniów do szkoły zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej odbędą się w nowocześnie wyposażonej pracowni ekologicznej, w której planowane są lekcje: chemii, geografii, biologii i przyrody oraz zajęcia szkolnego koła ekologicznego.
 
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
 
← powrót