Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 listopada 2023

Nowa metoda terapeutyczna w SOSW w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie w tym roku szkolnym rozpoczął pracę z podopiecznymi nową metodą w ramach zajęć z grantu oświatowego "Terapia psychomotoryczna jako nowa forma wsparcia dziecka z niepełnosprawnością" przyznanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
395627402_713325190850726_2278358354366226756_n
W pilotażowych zajęciach bierze udział czworo dzieci. Łącznie zrealizowanych będzie 25 spotkań po 1,5 godziny każde.

Podczas zajęć terapii psychomotorycznej, które odbywają się w przyjaznej i pełnej wsparcia atmosferze , stopień trudności ćwiczeń jest dostosowany do wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka. Celem prowadzonych zajęć grantowych jest nie tylko usprawnianie motoryczne uczniów i doskonalenie ich umiejętności samoobsługowych, ale też nawiązywanie relacji z rówieśnikami i nabywanie umiejętności społecznych.
← powrót