Czwartek 08 grudnia 2022

Nowa nawierzchnia na odc. Nowy Janów – Kluki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
760 metrów bieżących drogi na odc. Nowy Janów – Kluki zyskało nową nawierzchnię. Jak wygląda obecnie stan tej drogi sprawdzał wicestarosta Jacek Bakalarczyk, wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i przedstawiciele firmy wykonującej inwestycje.
IMG_4363
Prace drogowe na odc. Nowy Janów – Kluki trwały kilka tygodni. Stan techniczny tego odcinka był zły, dlatego zostały podjęte kroki by wykonać prace naprawcze jak najszybciej. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: ścięcie poboczy wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni, frezowanie profilujące 0-4 cm, ułożenie 1 warstwy ścieralnej SMA16 JENA o średniej grubości 5cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni drogi o śr. szerokości 6m i uzupełnieniu kruszywem poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletę nawierzchni. Wykonawcą zadania jest P.H.U. "DOMAX" Arkadiusz Mika. Całkowita wartość zadania: 500 000 zł została wydatkowana ze środków własnych powiatu.
A niebawem ruszą prace naprawcze drogi między miejscowościami Ścichawa, a Kuźnica Kaszewska.


 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji, PZD

 
← powrót