Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

O ambitnej i odpowiedzialnej transformacji Bełchatowa na forum

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Nowe technologie, w tym nowe źródła energii, a także wyższa, samodzielna uczelnia z innowacyjnymi kierunkami w Bełchatowie mogą być pomysłami na nasz region, dającymi mu szansę na prosperity. To niektóre z rekomendacji, które wyartykułowano podczas V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. - Mam nadzieję, że to pierwsze forum, poświęcone w całości transformacji, jest początkiem do naszej lepszej przyszłości - podsumowała wydarzenie Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, główny organizator przedsięwzięcia.
wszyscy
W V Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego wzięło udział ponad dwieście osób: przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli podmiotów wspierających biznes. Wśród gości wydarzenia byli także parlamentarzyści i delegacje powiatów partnerskich z Myślenic, Proszowic, Słupska i Stalowej Woli.
 
Energetyka to gwarancja naszej niepodległości.  Bełchatów nadal będzie jej ważnym ogniwem
.
- Nie dziwi fakt, że o transformacji energetycznej chcemy mówić w Bełchatowie, stolicy polskiej energetyki – powiedziała w swoim wystąpieniu Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, główny organizator przedsięwzięcia. - Transformacja ma wiele aspektów i odbywa się na wielu płaszczyznach. Celem forum jest przekazanie przedsiębiorcom i mieszkańcom rzetelnych i źródłowych informacji o tym, gdzie jesteśmy w tym procesie i w którym kierunku powinniśmy zmierzać.

Starosta podziękowała partnerom i podmiotom, które wsparły organizację forum. Doceniła także organizatorów Międzynarodowego Kongresu Węgla Brunatnego, który w tym tygodniu odbywał się w Bełchatowie, a który także umacnia markę naszego regionu na energetycznej mapie Polski i Europy. Uczestnikom forum starosta Dorota Pędziwiatr życzyła, by przekazana wiedza stała się dla nich inspiracją i motywacją do rozwoju firm. Prelegenci przedstawili wiele konkretnych danych i wskazówek, gdzie można otrzymać wsparcie i pieniądze. Padły też słowa o potrzebie współpracy ponadgminnej.

- Bełchatów na pewno pozostanie centrum energetycznym Polski ...
– zapewniał Antoni Macierewicz, Marszałek Senior RP. - Transformacja to ogromne wyzwanie, przed którym stoi nie tylko Bełchatów, ale nasz kraj. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka energetyka powinna i może być rozwijana. Czy będzie to na przykład energetyka nuklearna? Drugą kwestią jest uruchomienie odkrywki w Złoczewie, które moim zdaniem może być zrealizowane.

Jak powiedział Antoni Macierewicz, decyzje, które stoją przed współczesnym pokoleniem, powinny uwzględniać polski interes narodowy. - Energetyka musi nam dawać gwarancję niepodległości i skuteczności narodu polskiego - dodał parlamentarzysta.

Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, powiedział, że na transformację regionu bełchatowskiego są fundusze unijne.- To będzie ambitna transformacja, bowiem ten region powinien pozostać nowoczesnym i w dalszym ciągu energetycznym miejscem na mapie Polski- podkreślił Z.Ziemba. - Przed nami wielkie wyzwanie i ogromna odpowiedzialność.

Marszałek zaprosił do współpracy samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, które poprzez specjalnie utworzony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi departament ds.transformacji będą mogły uzyskiwać informacje i wskazówki oraz aplikować po fundusze unijne, dedykowane wielu działaniom rozwijającym region i minimalizującym skutki transformacji energetycznej.

Słabości i mocne strony regionu.
Zdaniem naukowców, jesteśmy leniwi,
a pieniądze nie są najważniejsze
O słabościach i mocnych stronach regionu bełchatowskiego, ocenionych okiem naukowców, mówiły Aleksandra Nowakowska i Agnieszka Rzeńca z Uniwersytetu Łódzkiego.

- Bełchatów jest przestrzenią specyficzną i niepowtarzalną, i choćby dlatego nie ma przykładu transformacji z innego miejsca, który można by tutaj skopiować i wdrożyć – powiedziała prof. A. Nowakowska. – Mimo, że środki na transformację będą, to nie one zapewnią powodzenie tego procesu. Ważniejszy jest kapitał ludzki, a także wiedza, przedsiębiorczość, umiejętności, otwartość na zmiany i elastyczność. A, jak pokazują badania socjologiczne, wśród mieszkańców regionu dominują postawy bierne.

Profesor dodała, że dobre pensje i stabilne miejsca pracy nas rozleniwiły. Ponadto brakuje nam wewnętrznej, tj. społecznej integracji i dialogu. Do tego doszło jeszcze zjawisko depopulacji związane z wypływem młodych ludzi do innych ośrodków. Mimo tej smutno wyglądającej analizy,specjalistka zarekomendowała kilka pomysłów, które pozwalają na optymizm.

- Bełchatów powinien zawalczyć o samodzielną uczelnię, kształcącą na kierunkach innowacyjnych – powiedziała prof. Aleksandra Nowakowska. - Potrzebujecie zmiany sposobu myślenia i zmiany stylu działania. Swoją transformację powinniście oprzeć na dużych, ponadgminnych projektach.

Oprócz stworzenia uczelni, ekspertki z Uniwersytetu Łódzkiego dostrzegły potencjał w zbudowaniu i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego w obszarze rekultywacji terenów pogórniczych. Tutaj, wg nich, jest szansa na rozwój specjalistycznego leśnictwa i rolnictwa oraz innowacji w zakresie ochrony środowiska.

Kształcenie młodzieży i nauka przez całe życie
Odpowiedzialna misja dla samorządu powiatu
Katarzyna Kleska, Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Transformacji Powiatu Bełchatowskiego, powiedziała w swojej prelekcji o wyzwaniach w obszarze kształcenia zawodowego, jakie wymusi restrukturyzacja regionu.

- Zawodami przyszłości nie będą tylko profesje związane z branżą IT, jak np. UX Designer, Product Owner czy programista – powiedziała K. Kleska. - Znaczenie będą mieć także umiejętności, takie jak przedsiębiorczość, radzenie sobie w grupie, umiejętności obywatelskie. Jako samorząd powiatu, prowadzący szkoły ponadpodstawowe i branżowe, musimy reagować na potrzeby pracodawców i mieć informacje o zawodach deficytowych. Kolejnym wyzwaniem jest wyjście naprzeciw pracownikom, którzy będą zmieniać kwalifikacje. Badania pokazują, że w ciągu najbliższej dekady 40 procent pracowników będzie musiało się przebranżowić.

Działania w zakresie bazy edukacyjnej powiatu już są podejmowane. Są to m.in. projekty realizowane w powiatowych szkołach, dofinansowywane z UE, dające uczniom dodatkowe kwalifikacje i kompetencje. Jedna z fiszek do projektu Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ, przygotowana przez starostwo, dotyczyła stworzenia i wyposażenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W zamyśle tego projektu jest stworzenie takich warunków edukacji i praktyki zawodu, które będą odzwierciedlać realia miejsca pracy.

Bełchatów krainą mlekiem i miodem płynącą
Tak było i tak może być nadal
- Transformacja była zawsze trudnym tematem – powiedział dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik Zarządu WŁ ds. Transformacji Regionu Bełchatowskiego. - Środowisko górników niechętnie słucha o konieczności przemian. Region bełchatowski jest wciąż jednym z najzamożniejszych rejonów w kraju. Przez 50 lat było tu Eldorado. Dlatego też transformacja musi być nie tylko sprawiedliwa, ale ambitna. Dobrobyt tego regionu można powtórzyć.

Wydawanie pieniędzy, które Unia Europejska, zagwarantowała dla obszarów w transformacji, w tym także dla Bełchatowa, powinno być zaplanowane na kilka perspektyw finansowych. Ta najbliższa sięga roku 2027. Mimo, że dynamiczna sytuacja w świecie nie pozwala na przewidzenie wszystkich warunków, to jednak na rozwój pewnych obszarów można stawiać, kolokwialnie mówiąc. Są to: nowoczesna edukacja, atrakcyjna baza rekreacyjna i turystyczna, opieka medyczna, zrównoważone rolnictwo.

Miliony euro do wzięcia! Na co konkretnie?
Do wzięcia jest prawie 355 mln euro. O takie środki mogą aplikować podmioty z 35 gmin w Łódzkiem, objętych procesem transformacji energetycznej. Wsparcie będzie dotyczyło takich obszarów działań, jak: gospodarka, społeczeństwo i przestrzeń. Jakie działania mają szansę na dofinansowanie? Jak powiedziały Monika Olszewska i Małgorzata Misiak z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, będą to m.in.:
 
- nowe technologie,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- współpraca biznesu z sektorem naukowym,
- wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych,
- specjalistyczne usługi doradcze,
- wdrażanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w firmach,
- inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych,
- działania związane z ochrona klimatu (OZE),
- rekultywacje terenów,
- bezemisyjny tabor publiczny,
- magazyny energii,
- projekty badawcze i przemysł 4:0,
- gospodarka odpadami.

Do współpracy zachęcała przedsiębiorców również Agnieszka Sobieszek z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oferującej wsparcie np. w postaci zwolnienia z podatków. Szansę na to mają inwestycje nowe, ale także firmy już istniejące, dywersyfikujące swoje produkcje. Premiowane są przedsięwzięcia ekologiczne, dbające o pracownika i przełamujące monokulturę gospodarczą.

Sztuczna inteligencja i rewolucja cyfrowa - nasza teraźniejszość, przyszłość i konieczność
Ciekawą prelekcję na temat sztucznej inteligencji (AI - z ang artificial intelligence) zaprezentował Bogumił Zięba, prezes spółki Inovatica.
- Jesteśmy obecnie świadkami cyfrowej rewolucji, do której efektów będziemy musieli się przystosować. Badania nad tą technologią idą w kierunku nauczenia sztucznej inteligencji ludzkiego sposobu rozwiązywania problemów.

Mimo licznych zagrożeń upowszechniania AI, to są także zyski wynikające z włączenia robotów do obecnych firm czy biur. B. Zieba wymienił np. zwiększenie szybkości pracy, redukcja kosztów pracy, wsparcie obsługi klienta, szybkie prognozowanie i analiza danych, wsparcie procesów rekrutacyjnych.

Błażej Mielczarek z BKPPT opowiedział o projekcie ENERGOPOLIS, szacowanym na 209 mln zł, na który składa się kilka mniejszych przedsięwzięć przede wszystkim w obszarach gospodarczym i społecznym. Wszystkie ze sobą współgrają. Zostały zapisane w Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji, dzięki czemu mają szansę na dofinansowanie. Co ważne, realizacja ENERGOPOLISu może wygenerować nawet kilkanaście tysięcy miejsc pracy.

Prelegenci, reprezentujący Urząd Marszałkowski, ŁSSE, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny zapraszali przedsiębiorców do kontaktu i współpracy. Forum towarzyszyły także stoiska promocyjne instytucji i podmiotów wspierających biznes, na których można było zapoznać się z ofertą usług i produktów. Ostatnim punktem wydarzenia było losowanie suwenirów. Sześciu szczęściarzy otrzymało bezprzewodowe słuchawki. Przez cały dzień zbierane były opinie nt.organizacji i tematyki forum. Uwagi przekazywano w specjalnej ankiecie.

"Bełchatowskie Skrzydła" dla wyjątkowego przedsiębiorcy
Miłym momentem podczas forum było wręczenie nagrody „Bełchatowskie Skrzydła”, przyznawanej przez RIG osobom, które wyróżniają się swoimi postawami i wartościami. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymał Karol Dzieja za działalność charytatywną. Statuetkę odebrał Krzysztof Dzieja, syn laureata nagrody, a wręczyły ją Jadwiga Tumidajewicz, Prezes RIG i Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.
Agnieszka Zawodzińska
Foto: Aleksandra Tyczyńska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót