Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

O bezpieczeństwie energetycznym i weterynaryjnym na posiedzeniu PZZK w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Podczas dzisiejszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bełchatowie, któremu przewodniczy Starosta Dorota Pędziwiatr, omówiono m.in. stan bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych Rejonu Energetycznego Bełchatów i stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie naszego powiatu. Zespół przyjął ponadto plan pracy na ten rok oraz zapoznał się z informacją na temat działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bełchatowie za 2023 rok.
IMG_9894
Przedstawiciel RE Bełchatów Grzegorz Płaczek zapewnił, że PGE Dystrybucja SA RE Bełchatów na bieżąco prowadzi zabiegi eksploatacyjne na sieci polegające m.in. na przeglądach i oględzinach linii SN i nN oraz stacji transformatorowych, wycince drzew w pasach linii elektroenergetycznych (w tym roku nowością jest wycinka z użyciem śmigłowca), a także realizuje plan inwestycji, w ramach którego wykonywane są m.in. przebudowy linii napowietrznych na kablowe oraz modernizacje sieci polegające na zwiększeniu ich przepustowości. Na wypadek awarii lub wyłączeń planowych RE Bełchatów korzysta z możliwości stosowania agregatów prądotwórczych w celu zasilenia klientów na czas wykonania koniecznych prac.

O stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego mówił Powiatowy Lekarz Weterynarii Henryk Wojciechowski. W minionym roku PIW w Bełchatowie skontrolował dobrostan zwierząt – w sumie – w 63 gospodarstwach. Najczęściej występujące naruszenia to brak środka dezynfekującego i uchybienia w prowadzeniu dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej. PIW prowadził ponadto działania związane z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, takich jak m.in. afrykański pomór świń (ASF), wysoce zjadliwa grypa ptaków  (HPAI) oraz zgnilec amerykański pszczół, który niestety przyczynił się do tego, że na terenie powiatu bełchatowskiego, w dwóch stwierdzonych ogniskach, konieczne było uśmiercenie 4 pszczelich rodzin i przesiedlenie 16 rodzin.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bełchatowie omówiła z kolei Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich bełchatowskiego starostwa – Anna Niedbała. Centrum działa 24/dobę przyjmując zgłoszenia zdarzeń telefonicznie oraz zadania przekazywane prze WCZK drogą mailową. Oprócz wielu zgłaszanych do PCZK spraw dotyczących rannych lub padłych zwierząt są również zgłoszenia m.in.: uszkodzeń jezdni, plam oleju lub szkła na jezdni, o niedziałającej sygnalizacji świetlnej, uszkodzonych znakach drogowych, braku prądu czy otwartych studzienkach kanalizacyjnych w drodze. W 2023 r. pracownicy PCZK pomagali ponadto w poszukiwaniu ciężkiego sprzętu potrzebnego przy pożarze w miejscowości Dubie oraz pośredniczyli w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania dla ofiar pożaru.

Na zakończenie, na zapytanie Starosty Doroty Pędziwiatr omówiono kwestie bieżącego bezpieczeństwa w szkołach oraz współpracy dyrektorów z policją, a także aktualnego bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna obserwuje obecnie zwiększoną zachorowalność na grypę i mniej dolegliwy wariant Covid-19, zachęca również do szczepień. Strażacy ponadto monitorują stan rzeki Grabi – na godz. 13 obowiązywał II stopień zagrożenia hydrologicznego.
← powrót