Czwartek 08 grudnia 2022

O bezpieczeństwie w szkołach i DPS

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr zajęła się na dzisiejszym posiedzeniu m.in. informacją o działaniach dla młodzieży związanych z profilaktyką stosowania używek i środków psychoaktywnych. Omówiona została także sytuacja bezpieczeństwa epidemicznego w Domach Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach.
glowne1
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotyka się zwyczajowo cztery razy w roku. Na dzisiejszym posiedzeniu poruszono temat bezpieczeństwa w szkołach i Domach Pomocy Społecznej. Wzięli w nim udział Piotr Grochulski - Prokurator Rejonowy w Bełchatowie. Tomasz Jędrzejczyk - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, Małgorzata Filipek - radna Rady Powiatu, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wicestarosta Jacek Bakalarczyk, Marek Jasiński - członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie, Katarzyna Woszczyk - dyrektor DPS w Bełchatowie i Małgorzata Muszkiewicz - dyrektor DPS w Zabłotach, Anna Niedbała - Naczelnik Wydziału Obywatelskiego w starostwie i Agnieszka Wasilewska - Naczelnik Wydziału Edukacji. Komisji przewodniczyła Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.

Jak wynika ze statystyk i działań Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na przestrzeni minionego roku skala zagrożenia narkotykami i dopalaczami zmniejszyła się. Jak powiedział Tomasz Jędrzejczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Policji, przestępczość narkotykowa istnieje i trzeba mieć tego świadomość, a działania operacyjne policji w tej kwestii musiały zostać poszerzone także o Internet. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku zarzut posiadania narkotyków usłyszało blisko 40 osób. Nie było wśród nich nieletnich. Na wniosek szkół funkcjonariusze regularnie spotykają się z uczniami, także podstawówek. Pogadanki mają charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Wśród niepokojących zjawisk, narażających bezpieczeństwo młodych ludzi, komendant wymienił antagonizmy między kibicami sportowymi, a także nękanie i oszustwa w sieci. Procesami w m.in. takich sprawach, w których bełchatowscy policjanci prowadzili dochodzenia, trafiły w tym roku do sądu. Jak wynika z informacji ze szkół, sytuacja w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat oceniana jest jako spokojniejsza. Placówki realizują różnorodne postaci programów wychowawczych i profilaktycznych, których celem jest przede wszystkim uświadamianie młodych ludzi o zagrożeniach. Do działań podnoszących poziom bezpieczeństwa należy także dodać częstsze patrole policyjne w okolicy szkół.

Dyrektorzy DPS w Bełchatowie i Zabłotach przedstawili Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdania z pracy jednostek w roku 2022. Wiodącym wątkiem w zakresie bezpieczeństwa była sytuacja epidemiczna. Oba DPS podjęły szereg działań dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego swoim pensjonariuszom i pracownikom, np. regularne testowanie na obecność koronawirusa, izolowanie osób chorych, zakaz odwiedzin etc. Z powodu Covid-19 w bełchatowskim DPS zmarły dwie osoby, w DPS w Zabłotach nie było zgonów z tej przyczyny. Mimo zmiany ogólne sytuacji epidemicznej, jednostki „dmuchają na zimne”. Mają przygotowane izolatoria, odwiedziny u pensjonariuszy odbywają się w wyznaczonych miejscach, osoby przeziębione są testowane na obecność koronawirusa. Jednostki są w stałym kontakcie z Sanepidem.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót