Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

O przebudowie dróg i transformacji regionu na sesji Rady Powiatu w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, uchwałę aktualizującą wykaz przystanków komunikacyjnych oraz uchwałę w sprawie nowych stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bełchatów wykonania zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na przebudowę ul. Zamoście, czyli drogi powiatowej nr 1936E oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej. Końcówkę sesji zdominowała dyskusja dotycząca transformacji naszego regionu wokół pisma Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr do MAP.
sesja listopad-111556-1
Przebudowa ul. Zamoście, czyli drogi powiatowej nr 1936E na odcinku od al. Jana Pawła II do granic miasta - ul. Ludwikowskiej planowana jest na lata 2024 – 2025. Zakres robót obejmie prace z branży drogowej wraz z oznakowaniem, elektrykę oraz branże instalacyjne. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 8 mln 400 tys. zł, a Powiat przekaże Miastu dotację na zadania w zakresie branży drogowej – łącznie 2 mln 650 tys. zł. W kwestii natomiast ul. Cegielnianej na razie, na 2025 r., planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a dotacja z budżetu Powiatu na cel wyniesie 200 tys. zł.

Podjęcie uchwał w sprawie ul. Zamoście i ul. Cegielnianej umożliwi teraz Zarządowi Powiatu zawarcie porozumień z Miastem Bełchatów na wykonanie obydwu zadań.

Przyjęty przez radnych „Program współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, określa m.in. obszary, zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności.
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zawiera aktualny wykaz przystanków uwzględniający jeden nowy w Gminie Bełchatów.

Z kolei w uchwale dotyczącej obowiązujących na terenie Powiatu w 2024 r. stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów, uwzględniono nowe wysokości stawek ustalone w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek opłat oraz stawki wynagrodzenia dla firmy wykonującej te usługi wybranej w drodze zapytania ofertowego.

Na zakończenie sesji, dyskusję na temat transformacji naszego regionu otworzyła Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Transformacji Powiatu Bełchatowskiego Katarzyna Kleska informując radnych, że Starosta Dorota Pędziwiatr w imieniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie wystąpiła do Ministerstwa Aktywów Państwowych z pisemną prośbą o podjęcie jak najszybszych działań na najwyższym szczeblu, aby do stycznia 2024 r. dopełnione zostały wszelkie formalności dotyczące zaktualizowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. A chodzi o to, że do tej pory PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie przekazała aktualnego harmonogramu działań dotyczących ścieżki dekarbonizacyjnej do 2030 r. A brak aktualizacji „kamieni milowych” transformacji regionu wskazanych z programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 może stać się istotnym zagrożeniem dla wypłaty środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji WŁ. Pismo w załączniku.
Pismo SB do MAP (pdf) 1.13mb (Pobrań: 100)
← powrót