Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Szereg kwestii związanych z wnioskami o zmianę stałej organizacji ruchu lub projektowanymi zmianami organizacji ruchu omawiano dzisiaj podczas posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bełchatowie, której przewodniczy Członek Zarządu Powiatu Marek Jasiński.
IMG_9238
W pierwszej kolejności członkowie Komisji zajęli się wysłuchaniem mieszkańców ul. Żeromskiego i ul. Korczaka. Sprawa wraca na komisję już po raz kolejny w ciągu minionych lat – mieszkańcy ul. Żeromskiego wnioskują o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na tej ulicy, a teraz – dodatkowo – wraz z mieszkańcami ul. Korczaka – o przemianowanie Żeromskiego na ulicę „ślepą”, bez wyjazdu w ul. Korczaka. Komisja zdecydowała się wystąpić o opinię w sprawie możliwości zastosowania takiej organizacji ruchu m.in. do Urzędu Miasta Bełchatowa oraz służb – policji, straży pożarnej i straży miejskiej.

Członkowie KBRD rozpatrzyli ponadto kilka wniosków o zamontowanie luster drogowych. Za zasadny uznano montaż lustra na wyjeździe z ul. Zalesie w Al. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek mieszkańców o zmianę stałej organizacji ruchu na ul. Cegielnianej. Mieszkańcy skarżyli się na utrudniony wyjazd ze swoich posesji przez ciągi parkujących aut należących głównie do działkowiczów. Członkowie Komisji zdecydowali, że zasadnym jest ustawienie znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) po stronie zabudowań mieszkalnych – parkować będzie można jedynie po stronie ogrodów działkowych.

Komisja skieruje ponadto do Gminy Bełchatów zapytanie o możliwość uwzględnienia w projektowanej przebudowie drogi w Korczewie montażu jednego lub dwóch progów zwalniających w rejonie zatoczki, przy której dzieci wysiadają z autobusu szkolnego i gdzie w pobliżu znajduje się plac zabaw.
 
 
 
← powrót