Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Obradowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
W czwartek, 23 maja odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie, podczas którego omówiono realizację działań zawartych w Uchwale Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie bełchatowskim w 2024 r. Członkowie PSR ds. ON zapoznali się również z informacją dotyczącą pozyskiwania środków w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ponownie wybrali Małgorzatę Mateusiak na Przewodniczącą na kolejny rok kadencyjny. W posiedzeniu udział wzięła Wicestarosta Jolanta Pawlikowska.
budynek-glowny-gl-1673531411
Na ten rok PFRON przyznał dla Powiatu Bełchatowskiego ponad 6 mln 191 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Do połowy maja, w trzech transzach przekazano ponad 2 mln 186 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w tym blisko połowę przeznaczono na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PCPR w Bełchatowie pozyskał ponad 400 tys. zł na realizację programu „Aktywny Samorząd 2024” i 100 tys. zł na realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu bełchatowskiego starostwa natomiast pozyskał środki m.in. w projekcie „Dostępny Samorząd”, dzięki którym poprawiona została dostępność do usług publicznych świadczonych przez Powiat dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjnej. Pozyskano też środki m.in.  zakup samochodu dla WTZ w Dąbrowie Rusieckiej oraz wymianę wind w DPS w Bełchatowie i DPS w Zabłotach.
← powrót