Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych Chabielice Kolonia, Grabek,  Młynki  i  Parchliny wyłożony do wglądu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Właściciele nieruchomości położonych na terenie obrębów: CHABIELICE KOLONIA, GRABEK, MŁYNKI, PARCHLINY w gminie SZCZERCÓW,  począwszy od  21 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji.
366536051_673782661450074_221039238956140561_n
W dniach od 21 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19 w pokoju nr 8 na parterze, w godzinach od  8 00  do 15 00   od  poniedziałku do piątku (dodatkowo wtorki do 16 00) zostanie wyłożony do  wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej: http://belchatow.geoportal2.pl/  projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych Chabielice Kolonia, Grabek,  Młynki  i  Parchliny, gminy Szczerców, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.  

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane  ujawnione  w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu  do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Podstawowymi elementami projektu są rejestr gruntów, budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna.

Ze względu między innymi na przyszłe skutki podatkowe opracowania, w interesie  zainteresowanych leży skorzystanie z prawa zapoznania się z projektem i czynny udział w prowadzonym  postępowaniu,  udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.  Należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy, po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa.

Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 
 
                                                                                                          Małgorzata Piotrowska
                                                                                                             Geodeta Powiatowy
← powrót