Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Ostatnia sesja tej kadencji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Dziś odbyła się LXVIII Sesja kończąca tym samym kadencję 2018-2024 Rady Powiatu w Bełchatowie. Wśród głównych punktów obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za ubiegły rok oraz omówiono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
sesja kwiecień-0172-34
Radni podczas sesji przyjęli uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024-2035 oraz uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok. Jednym z punktów obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z realizacji rocznego planu kontroli za pierwszy kwartał tego roku.
Ostatnia w tej kadencji sesja to czas podsumowań i podziękowań.
To niezmiernie ważne, że współpraca między nami oparta była na zaufaniu, zrozumieniu i konsekwencji działań oraz poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla mieszkańców, ponieważ ta kadencja była wyjątkowa pod wieloma względami. Była to najdłuższa kadencja, a otaczająca nas rzeczywistość postawiła przed nami wiele trudności i wyzwań. Na zakończenie VI kadencji samorządu Powiatu Bełchatowskiego, składam państwu serdeczne podziękowania i słowa uznania za okazane inicjatywy i współpracę w realizacji wielu przedsięwzięć służących rozwojowi naszej małej ojczyzny - powiedziała Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Malinowski podziękował wszystkim Radnym za udaną współpracę w kadencji 2018-2024 i życzył aby ich potencjał społeczny i intelektualny był dobrze wykorzystywany w lokalnych wspólnotach.
Po 20 - letniej pracy z samorządem Powiatu Bełchatowskiego pożegnała się Radna Renata Skalska, która podziękowała wszystkim za owocną współpracę.
← powrót