Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

OŚWIADCZENIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
W odpowiedzi na zarzuty radnego Marcina Rzepeckiego, które padły podczas sesji Rady Miasta Bełchatowa w dniu 24.11.2022 r., w punkcie dotyczącym projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, jakoby Starosta Bełchatowski zwlekała ze zrzeczeniem się odszkodowania za kilkanaście działek Skarbu Państwa, które przeszły na własność Województwa Łódzkiego w związku z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa, INFORMUJEMY:
14-1666942150
- Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr reprezentująca w tej sprawie jednoosobowo Skarb Państwa jest w stałym kontakcie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, który zajmuje się wyceną oraz wydaniem decyzji odszkodowawczej dla właścicieli „wywłaszczonych” nieruchomości.

- Pismem z dn. 14.11.2022 r., które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w dn. 16.11.2022 r., Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zwrócił się do Starosty Bełchatowskiego, jako organu reprezentującego Skarb Państwa o rozważenie możliwości zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa.

- W związku z tym, że na podstawie Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub gospodarczy, Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, mogą zrzec się całości lub części odszkodowania NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO, Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr nie może podejmować pochopnych decyzji (postępowanie wciąż trwa), przed wyceną nieruchomości przekazanych pod budowę wschodniej obwodnicy miasta. Po otrzymaniu wyceny opiewającej na kwotę nieco ponad 2 mln 670 tys. zł, Starosta poinformowała radnych Rady Powiatu w Bełchatowie, że Starosta Bełchatowski jako przedstawiciel SP może zrzec się tego odszkodowania, ale wówczas Powiat utraci 5 procent tej kwoty należne w przypadku nie zrzeczenia się odszkodowania. Starosta Dorota Pędziwiatr stoi na stanowisku, że radni powinni mieć tego świadomość, ale jednocześnie podkreśla, że w tym przypadku – zaistnienia ważnego interesu społecznego, jakim jest budowa obwodnicy – zamierza zrzec się odszkodowania. W związku z powyższym żadne wywieranie wpływu z zewnątrz w tym zakresie nie musi mieć miejsca.
 
← powrót