Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących dostępna w starostwie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Mieszkańcy załatwiający sprawy w bełchatowskim starostwie, mający dysfunkcje słuchu, mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, czyli urządzenia wspomagającego słyszenie. Znajduje się ono w Punkcie Obsługi Interesanta. Udostępniane jest osobom, które zgłoszą taką potrzebę.
słuch
Pętla indukcyjna w urzędzie to system wspomagający słyszenie, który bezpośrednio współpracuje z aparatami słuchowymi i implantami słuchowymi. Celem pętli indukcyjnej jest zapewnienie osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów czy implantów, komfortu słyszenia nawet w warunkach hałasu czy pogłosu w urzędzie. Dzięki pętli indukcyjnej słyszenie jest możliwe nawet z większych odległości.

Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.

Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu rozmówcy. Pozwala to wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.

W starostwie znajduje się przenośne urządzenie pętli indukcyjnej, dzięki czemu osoba z niepełnosprawnością słuchową w sposób komfortowy i przyjazny, a przede wszystkim samodzielnie, będzie mogła bez stresu załatwić sprawę w każdym referacie, w którym będzie potrzeba porozmawiania.
M.Selerowicz, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Źródło grafiki: pixabay
← powrót