Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Pieniądze na remont Kwiatowej i Wyszyńskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
O przekazaniu pół miliona złotych na remont ulicy Kwiatowej i 100 tysięcy złotych na naprawę nawierzchni ulicy Wyszyńskiego zdecydowali radni powiatowi na XXIX sesji Rady Powiatu w Bełchatowie. Sesja odbyła się w trybie korespondencyjnym. Radni głosowali za pomocą kart, które dostarczyli do Biura Rady Powiatu w dniu sesji (30 marca). Prezydium rady policzyło głosy i przedstawiło podczas transmisji w Internecie wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
sesja korespon
Na przebudowę drogi powiatowej, którą jest ulica Kwiatowa w Bełchatowie, Rada Powiatu przekaże samorządowi Bełchatowa dotację celową z tegorocznego budżetu, wynoszącą 500 tysięcy złotych. Prace planowane są od ronda im. J. Wybickiego do ulicy 1 Maja. Remont nawierzchni czeka także ulicę Wyszyńskiego. Na to zadanie samorząd powiatu przekaże miastu 100 tysięcy złotych. Po ostatniej zimie skala i zakres uszkodzeń na tej drodze kwalifikuje ją do pilnej naprawy. Szczegółowe warunki wykonania tego zadania zostaną określone w porozumieniu z Miastem Bełchatowem.

Radni przyjęli także uchwałę o utworzeniu nowej szkoły. Będzie to Szkoła Policealna w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. Będzie ona kształcić w czterech zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Swoje funkcjonowanie rozpocznie we wrześniu br. Powiat Bełchatowski nie prowadzi obecnie żadnej szkoły policealnej. Powołanie nowego podmiotu stanowi poszerzenie oferty edukacyjnej w ramach kształcenia ustawicznego oraz stworzy możliwość uzyskania i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Podczas sesji radni zapoznali się z informacją o stanie mienia Powiatu Bełchatowskiego na dzień 31 grudnia 2020r. Łączna wartość księgowa mienia powiatu skomunalizowanego bądź nabytego wynosi obecnie blisko 320 milionów złotych brutto. Dokładny opis oraz wszystkie materiały dotyczące spraw XIXX sesji dostępne są w zakładce e-sesja.
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót