Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Pierwsze praktyki uczniów w projekcie "Zawodowo damy radę"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestniczą w nowatorskim projekcie finansowanym ze środków EFS pt. „Zawodowo damy radę”. Dziesięciu niepełnosprawnych uczniów rozpoczęło w styczniu grupowe praktyki wspomagane, zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
glowne sosw
Projekt „Zawodowo damy radę” ma wesprzeć niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie w ich przygotowaniu się do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy. W ramach projektu dziesięciu niepełnosprawnych uczniów już rozpoczęło grupowe praktyki. W styczniu zorganizowano je w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Pod kierunkiem czterech nauczycieli, pełniących funkcję trenerów pracy, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami uczniowie wykonują różne czynności. Po zakończonych praktykach otrzymają stypendium. Perspektywa samodzielnie zarobionych pieniędzy jest dużą motywacją do zaangażowania się w jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań. Wspólnie spędzony i dobrze zorganizowany czas jeszcze bardziej aktywizuje do praktycznej nauki.

Planowanie pracy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, korzystanie z instrukcji czy też wiele innych konkretnych prac, tj. sprzątanie, obsługa sprzętu i urządzeń AGD, wykonywanie prac opiekuńczych, pielęgnowanie roślin to tylko część umiejętności, które uczniowie nabędą podczas praktyk na zajęciach z witrażownictwa, krawiectwa, kucharstwa, ogrodnictwa i projektowania ogrodów, nowoczesnego gospodarstwa domowego, zawodowego języka angielskiego, biura reklamy i dziennikarstwa. Trudną do przecenienia wartością jest także budowanie poczucia wartości, które powstaje i umacnia się niejako przy okazji. Koszty realizacji projektu „Zawodowo damy radę” wynoszą prawie 1,2 miliona złotych. Samorząd powiatu otrzymał na niego dofinansowanie w wysokości 1,07 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Bełchatowe
← powrót