Czwartek 06 paździenika 2022

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Ocena bezpieczeństwa w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski, informacja o jakości wody do spożycia na terenie powiatu, to jedne z tematów poruszanych na dzisiejszym spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
główne
Podczas spotkania przedstawiciele służb, samorządów, instytucji omówili bieżące sprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie. Posiedzenie prowadziła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Uczestnicy spotkania zapoznali się między innymi z informacją o stanie jakości wody do spożycia na terenie powiatu, który przedstawiła Katarzyna Marczak z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Bieżącą sytuację z realizacji zadań realizowanych w jednostkach przedstawili także przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
Jak wynika ze statystyk straży pożarnej do końca sierpnia tego roku na terenie powiatu doszło do 253 pożarów, odnotowano 820 miejscowych zagrożeń, a także 86 fałszywych alarmów, w tym 2 złośliwe, 40 w dobrej wierze oraz 44 z instalacji wykrywania pożaru- zaznaczył Adam Pstrokoński Komendant KPPSP. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie do końca czerwca odnotowała na ternie powiatu: 35 wypadków i 353 kolizje- podkreśliła nadkom. Sylwia Maros z KPP. Cztery osoby poniosły śmierć na drogach powiatu bełchatowskiego.

Stan bezpieczeństwa sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie własności przedstawił Dyrektor Rejonu Energetycznego Bełchatów Marek Orłowski. Jak się okazuje długość linii napowietrznej, która przebiega przez teren powiatu, to aż 704 kilometry, zaś sieć niskiego napięcia – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców to długość 838 kilometrów.
Działania prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przedstawiła Urszula Mucha- Wojciechowska. Na terenie powiatu obecnie nie odnotowuje się poważnych ognisk chorobowych. Nieustannie jednak trwa monitoring takich chorób jak:afrykański pomór świń, ptasia grypa i zgnilec amerykański.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przygotował informacje przedstawiającą ocenę bezpieczeństwa szkół i placówek prowadzonych przez powiat. Jak podkreślił Arkadiusz Kubik- jednostki były kontrolowane pod względem stanu technicznego, sprawdzono stan: wentylacji, instalacji gazowych, przeprowadzono przeglądy sprzętów przeciwpożarowych.
W trakcie spotkania podsumowano także kwalifikacje wojskową, która trwała od 4 kwietnia do 6 maja. Wezwano 640 osób, w tym 18 kobiet. Do kwalifikacji nie stawiło się 109 osób.

 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji

 
← powrót