Komunikat
 • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Potężne wsparcie dla rodzin w naszym powiecie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Powiat Bełchatowski otrzymał ponad 3 mln 372 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie „Daj sobie szansę”. To potężne wsparcie dla rodzin zastępczych, dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i ofiar przemocy domowej z naszego regionu na najbliższe trzy lata. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie m.in. rozszerzenie oferty psychoterapeutycznej, organizacja obozów profilaktycznych, wyrównywanie braków w nauce i realizacja różnego rodzaju kursów.
home-5574909_1280
Projekt bełchatowskiego PCPR jest jednym z 24 wybranych w konkursie „Usługi na rzecz rodziny” ogłoszonym przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Wartość całego projektu wynosi ponad 3 mln 550 tys. zł.

Pomoc skierowana zostanie do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzin w kryzysie, w tym rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.

W ramach zadań projektowych w okresie od czerwca 2024 r. do maja 2027 r. zrealizowane będą:
 1. Rozwój usług specjalistycznych:
 • rozszerzenie oferty pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
 • rozszerzenie oferty psychoterapeutycznej dla dzieci,
 • terapia rodzinna,
 • pomoc prawna,
 • hipoterapia,
 • terapia logopedyczna dla dzieci,
 • terapia biofeedback,
 • konsultacje psychiatryczne.
 1. Rozwój usług pomocy w nauce dzieciom w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (wyrównywanie braków w nauce, korepetycje z różnych przedmiotów).
 2. Rozwój usług dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki i alternatywnych form spędzania czasu wolnego:
 • obozy profilaktyczne,
 • warsztaty psychoterapeutyczne,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe.
 1. Rozwój usług szkoleniowych i grup wsparcia dla rodziców zastępczych:
 • grupa wsparcia (w tym spotkania z spotkania z seksuologiem, dietetykiem, ratownikiem medycznym),
 • szkolenia i warsztaty dla rodziców zastępczych,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi podczas szkoleń i warsztatów rodziców zastępczych.
 1. Rozwój usług rozwijających potrzeby edukacyjno – kulturalne:
 • wycieczki krajoznawcze,
 • wyjazdy do teatrów, muzeów,
 • obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego  .
 1. Rozwój usług dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielnienia i młodych dorosłych:
 • kursy prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty fotograficzne,
 • warsztaty kulinarne,
 • mieszkanie treningowe.
 1. Rozwój usług Punktu Interwencji Kryzysowej:
 • poradnictwo psychologiczne,
 • porady prawne,
 • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców,
 • grupa wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą,
 • grupa wsparcia dla osób dorosłych dotkniętych przemocą,
 • zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
 • superwizja dla pracowników realizujących zajęcia z osobami stosującymi przemoc domową.
 1. Rozwój usług szkoleniowych dla pracowników Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR:
 • superwizja dla psychologów
 • superwizja dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • szkolenia.
 
 
 
 
← powrót