Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Powiedzą, jak znaleźć pieniądze na biznes

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Gdzie można otrzymać pożyczkę lub wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też podniesienie konkurencyjności już istniejącego biznesu? Na to pytanie odpowie jeden z paneli dyskusyjnych podczas I Forum Gospodarczego w Bełchatowie.

Panel otwierający wydarzenie 2 lutego, jakim jest I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, dotyczy możliwości finansowania przedsiębiorstw. Jego tematykę przygotowuje Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., instytucja okołobiznesowa, która już ponad 20 lat wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa regionu łódzkiego. Podczas panelu omówione zostaną obecne możliwości wsparcia sektora MSP w ramach nowych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, z pulą środków w wysokości 25,5 i 51 mln zł. Obejmują one m.in. rozwijanie konkurencyjności przedsiębiorstw, sięganie po nowe technologie i wprowadzanie eksperymentalnych rozwiązań do przemysłu, wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację nowych produktów. Zaprezentowane zostaną również nowe procedury pozyskania środków zwrotnych w ramach inicjatywy JEREMIE oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej.

 

Panel dyskusyjny pt. „Możliwości finansowania przedsiębiorstw – źródła publiczne i prywatne” rozpocznie się o godz. 16 i potrwa półtorej godziny.

Gospodarza panelu, tj. ŁARR, reprezentować będą Agnieszka First, wiceprezes zarządu i Andrzej Rostocki, konsultant i doradca. Informacje zaprezentują również przedstawiciele podmiotów, także  realizujących pomoc finansową dla przedsiębiorców:  Michał Mazur - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Beata Biskupska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Maria Kulińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie oraz przedstawiciel Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Panel poprowadzi Alicja Paprocka, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

Tutaj można zgłosić swój udział w I Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego

 

 

 

Sponsorzy:

ŁARR S.A. powstała w1991r., jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Spółka świadczy usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe – pożyczki, poręczeni, prowadzi Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizuje program JEREMIE, w ramach którego m.in. pożycza firmom pieniądze.


Zespół ds. Promocji

Starostwo Powiatowe w bełchatowie

← powrót